Finansiering / Kjøp

 • Hjem
 • Finansiering / Kjøp

Finansiering

Vi kan også tilby våre kunder alternative finanseringsformer. I samarbeid med SG- finans finner vi den finansiering som passer best for den enkelte kundes behov og ønsker.

 • Leieperioder 3 til 5 år
 • Prosjektperioder
 • Fleksileie
 • Utleie av brukte maskiner

Virksomheter i vekst har periodevis behov for nye driftsmidler. Med leie fra SG Finans får din virksomhet handlefrihet og tilgang på maskiner, utstyr og kontormøbler når det er behov for det. SG Equipment Finance er varemerket for leasing i SG Finans AS. SG Finans har over 40 års erfaring som spesialist på objektsfinansiering.

Gjennom et tett samarbeid med mange sentrale leverandører og kunder innen et bredt spekter av bransjer, har vi tilegnet oss spisskompetanse på mange typer utstyr og næringer. SG Finans kan tilby leasing for det meste innen maskiner og utstyr til norsk næringsliv og offentlig sektor.


Det er mange fordeler med å velge leie. Bedre likviditet, raskere utgiftsføring og finansiell spredning er bare noen av dem.

 • Inntil 100 % finansiering
 • Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål
 • Raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen
 • De skattemessige fradragene blir større for leasing enn for lån, da de samlede avskrivningene ved lånefinansiering er lavere enn de totale leiekostnadene i leieperioden
 • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet
 • Binder ikke bedriftens øvrige pantesikkerheter, da vi vanligvis kun har sikkerhet i utstyret
 • Finansiell spredning
 • Enkel budsjettering og regnskapsføring, da leien utgiftsføres i sin helhet
 • Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper inntjening
 • Fleksibelt. Leiene kan tilpasses inntektene, eksempelvis ved sesongsvingninger
 • Nedskrivning av utstyret i takt med utstyrets verdiforringelse
 • Muliggjør en regelmessig utskiftning av utdatert utstyr til tidsriktig og effektivt utstyr
 • Full bruksrett til utstyret. Det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd
 • Bedre forholdstall i balansen da leasingobjektene vanligvis ikke aktiveres i regnskapet
 • Muligheter for samdrift ved at flere gårdbrukere kan gå sammen om en leasingavtale (landbruk)

Kjøp

Vi har per dags dato ingen internett butikk, men svarer gjerne på telefon eller e-post hvis de har noen spørsmål.

Ser du derimot noen varer på våre sider som interesserer, så send oss en mail eller ring så kommer du i kontakt med en av våre selgere.

Telefon salgsavdeling: 70 15 80 20
E-Post salgsavdeling: firmapost@haugenkontorforum.no